วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2561                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2561 โดย ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธาน ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้อง smart classroom อาคารศูนย์วิทยบริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

 

Related

ความคิดเห็น
^