ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับ รางวัลชมเชยระดับประเทศ (ขวัญใจกรรมการ)


 

                ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับ รางวัลชมเชยระดับประเทศ (ขวัญใจกรรมการ) ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ อาชีวะสร้างสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ (Smart-Precision Farming) ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Gistda Nasa Thailand
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^