วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                วันที่ 30 มกราคม 2561 ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยระดับประเทศ (ขวัญใจกรรมการ) ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ อาชีวะสร้างสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ (Smart-Precision Farming)
 

 

Related

ความคิดเห็น
^