งานโครงการพิเศษฯ และแผนกวิชาช่างยนต์ วท.กพ. ร่วมกับ ฮอนด้า-นรินทร์กลการ ศูนย์ ปภ.เขต 8 จัดอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา                วันนี้ 31 มกราคม 2561 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ภายใต้ความร่วมมือ “หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” (One Dealer One College) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามระเบียบวินัยจราจร มีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงรณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค 100% ด้วยความร่วมมือของงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน แผนกวิชาช่างยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนรินทร์กลการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร โดยมีนายณรงค์ ตระกูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์กลการกำแพงเพชร โดยนาย นรินทร์ จิรัจฉริยากูล จัดคณะวิทยากรครูฝึกและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 50 คน


 

Related

ความคิดเห็น
^