คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ นางปฏิมา พุฒตาลดง , นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน , นายยุทธพิชัย กล้าหาญ มอบแจกันดอกไม้อวยพรแด่ นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
Related

ความคิดเห็น
^