บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่                บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ กรณีพิเศษ (โควตา) รอบที่ 1 ประเภทช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561


 

Related

ความคิดเห็น
^