การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถานศึกษา            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฯ เยี่ยมชมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


 

Related

ความคิดเห็น
^