กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งานบุญประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งานบุญประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

 

Related

ความคิดเห็น
^