วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรต้อนรับคณะติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม                วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูชุมพล ม่วงจีน ต้อนรับคณะติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยนำเสนอการดำเนินงานของวิทยาลัย ที่ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม


 

Related

ความคิดเห็น
^