วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ                วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี จังหวัดกำแพงเพช


 

Related

ความคิดเห็น
^