แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Goodbye Senior Secretary                วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Goodbye Senior Secretary เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงสถาบันและแผนกวิชา รวมถึงเป็นการพบปะสังสรรค์กันระหว่างครู รุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์และความรักความสามัคคี


 

Related

ความคิดเห็น
^