ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา                วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมต้นพะยอม ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดในการดำเนินงานพัฒนาห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศน่าเรียนรู้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานอาชีวศึกษา ปีแห่งคุณภาพอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมี นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ครูสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ร่วมแนะนำขั้นตอนการดำเนินงาน


 

Related

ความคิดเห็น
^