วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส.                วันที่ 1 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมี ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายมณัฐพล หวานสนิท ผู้จัดการบริษัท พรปิยะอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด มาเป็นวิทยากร

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีอำลาสถาบัน บูชาพระคุณบูรพาจารย์ และการแสดงปาฐกถาธรรม โดย พระเทพวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต)
 

 

Related

ความคิดเห็น
^