วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งการรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้แสดงถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ที่ได้สร้างฝีมือชนคนอาชีวะออกสู่สังคมและตลาดแรงงาน หลังเสร็จพิธีดังกล่าวได้มีนักศึกษารุ่นน้อง เพื่อน ครอบครัวและญาติของผู้สำเร็จการศึกษา ต่างมอบดอกไม้และของขวัญแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามซุ้มต่างๆที่ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นน้องจัดเตรียมไว้ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
 


 

Related

ความคิดเห็น
^