รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยครูชูชาติ ศรีคมขำ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ รับมอบป้ายอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน                วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยครูชูชาติ ศรีคมขำ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ รับมอบป้ายอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร มอบโดย นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร


 

Related

ความคิดเห็น
^