พิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

     วันนี้ (12 ม.ค. 60) เวลา 08.30 น. บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด มอบอุปกรณ์เครื่องมือและปล่อยขบวน...รถอาชีวะบริการ นายสุภาพ มณีรัตน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
     ตามที่ได้เกิดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังพัดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายจำนวนมากนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงจัดตั้งศูนย์อาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ จำนวน 200 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 คน เพื่อตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย และบูรณาการจัดการเรียนการสอนสู่ภาคปฏิบัติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วมรวมจำนวน 30 คน ได้แก่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร / สาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร / สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ร่วมกับคณะจากสำนักงานกศน.กำแพงเพชร ร่วมออกเดินทางจากจังหวัดกำแพงเพชร สู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และพร้อมกันบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถและเดินทางสู่ภาคใต้พร้อมกัน และปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่ 13 – 21 มกราคม 2560

Related

ความคิดเห็น
^