วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และครูพระสอนศีลธรรมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา "Math room"                วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 14.00 น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และครูพระสอนศีลธรรมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา "Math room" โดย ครูสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ให้การบรรยาย พร้อมด้วยคณะครูแผนกสามัญฯ ร่วมต้อนรับ


Related

ความคิดเห็น
^