ผู้กำกับลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมชุมนมรอบกองไฟ ค่ายย่อยที่ 4                เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 ผู้กำกับลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมชุมนมรอบกองไฟ ค่ายย่อยที่ 4 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์


 

Related

ความคิดเห็น
^