วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี


           

                วันนี้ (16 มี.ค.) เวลา 11.00 น. ที่อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับหมายหมายจาก ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จำนวน 55 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด และห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา Math Room โดยมี นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ
 


Related

ความคิดเห็น
^