วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินและผู้นำเสนอผลงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560                วันนี้ (19 มี.ค. 2561) เวลา 8.00 น. ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินและผู้นำเสนอผลงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมนำเสนอผลงานตามองค์ประกอบและข้อกำหนดของเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบสถานที่ในการจัดการประกวดในรอบแรก ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


 

Related

ความคิดเห็น
^