ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
***ผู้ที่ทดสอบไปแล้วในวันที่สมัครเรียน ไม่ต้องมาเข้าสอบอีก ให้รอผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 5 เมษายน 2561***


อ่านรายละเอียดการเข้าสอบ และตรวจรายชื่อ คลิกที่นี่


 

Related

ความคิดเห็น
^