ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องเข้าสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องเข้าสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


อ่านรายละเอียด และตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่


 

Related

ความคิดเห็น
^