มอบโอวาทแก่ครูและนักศึกษาจิตอาสาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบโอวาทแก่ครูและนักศึกษาจิตอาสาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจโครงการอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ และไหว้องค์พระวิษณุกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล
Related

ความคิดเห็น
^