วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561                วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้อง Smart Classroom อาคารวิทยบริการ
 

 

Related

ความคิดเห็น
^