วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 3
 

 

Related

ความคิดเห็น
^