วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 3
 
 

Related

ความคิดเห็น
^