สื่อประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


แนวปฏิบัติการขอรับการยกเว้นภาษีของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี2018


 

Related

ความคิดเห็น
^