ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบที่ 2) ระดับ ปวช.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ระดับ
ปวช. เฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็ม
และให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันที่ 26 เมษายน 2561 หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

คลิกดูประกาศ
 

Related

ความคิดเห็น
^