ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ

 
ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม                        
ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน                                                                           
ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง                                                                                                                    
ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างเชื่อม                                                                                        
ครูพิเศษ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                                           
ครูพิเศษ สาขาวิชาฟิสิกส์                                                                                                  
ครูพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                     
                      

Related

ความคิดเห็น
^