วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561                วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561 (รุ่นที่ 1) วันที่ 2 - 4 พ.ค. 2561 (รุ่นที่ 2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัย และร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมห้องเรียน อันเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
 


 

Related

ความคิดเห็น
^