กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาหมากล้อมเพื่อสร้างเสริมปัญญา

กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาหมากล้อมเพื่อสร้างเสริมปัญญา ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด จัดโดย ชมรมกีฬาหมากล้อม งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Related

ความคิดเห็น
^