วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561                วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับฟังคำชี้แจงจากหัวหน้างานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูอาจารย์


 

Related

ความคิดเห็น
^