วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศ และเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศ และเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ วัดป่าไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^