วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ อบต.ลานดอกไม้ เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ                
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ที่ส่งเสริมให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยนายธวัชชัย เกตุพันธ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา และประชาชนในชุมชนร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม อบต.ลานดอกไม้

มีครูและนักศึกษาจิตอาสาจากแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดรายจ่ายของประชาชน วิทยาลัยฯยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานในงานซ่อม ให้กับช่างชุมชนของ อบต.ลานดอกไม้ นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพ การทำขนมคุ๊กกี้ และน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้นโดยใช้มะนาว เพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้อีกด้วย


Related

ความคิดเห็น
^