ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561                วันนี้ (15 พ.ค. 61) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
 

 

Related

ความคิดเห็น
^