วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัด ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561                วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้อง Smart Classroom อาคารวิทยบริการ
 

 

Related

ความคิดเห็น
^