วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ซักซ้อมการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ขับเคลื่อนโครงการ ฝึกอบรมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ระงับเหตุเพลิงไหม้ ขั้นต้น

 

                ขอขอบคุณ คุณทองแดง สุนทรศิริ ศูนย์ ปภ.8 ในการอบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ ให้กับครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^