MOU โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม                วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง 14 สถาบันการศึกษา กับ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

Related

ความคิดเห็น
^