วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต                วันนี้ (6 มิ.ย. 61) เวลา 9.00 น. นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์วิทยบริการ ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาทักษะ ความรู้ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณมานิต ตันกร๊วด ผู้จัดการร้านเพชรปลางาม ครูศุภรัตน์ เทียบลม แผนกวิชาการตลาด และ ครูมนธิฌาย์ รวีย์ชชานนท์ แผนกวิชาการบัญชี
 

Related

ความคิดเห็น
^