คุณวีรพงษ์ คำกมล มอบรถยนต์ให้แผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน                เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณลานพระวิษณุ คุณวีรพงษ์ คำกมล มอบรถยนต์ให้แผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และคณะครู นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ร่วมรับมอบ
 

Related

ความคิดเห็น
^