แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ อินเตอร์ลิ้งค์ จัดอบรมสายสัญญาณสื่อสาร                วันที่ 20 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมูนิวเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสายสัญญาณสื่อสารและโครงข่ายใยแก้วนำแสงและลงนามความร่วมมือ โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นและมีทักษะในการเข้าหัวสาย UTP สายโคแอคเชียล สาย Fiber Optic โดยมีนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าอบรมจำนวน 80 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากร จาก บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
 


 

Related

ความคิดเห็น
^