วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561                วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครูและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาวุโส ครูปัจจุบัน บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายในกิจกรรมยังได้จัดให้มีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีเด่น และจัดพิธีไหว้ครูช่าง บวงศรวงองค์พระวิษณุกรรม เทพเจ้าแห่งช่างทั้งปวง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สถานศึกษา ครู และนักเรียนนักศึกษา
 

 

Related

ความคิดเห็น
^