วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561



                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^