ขอแสดงความยินดี... โครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช. และ ปวส.                 ขอแสดงความยินดี... โครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช. และ ปวส. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
 


Related

ความคิดเห็น
^