ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รวมน้ำใจ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 19 มกราคม 2560 ช่วงเวลากิจกรรมเข้าแถว (เช้า) 07.30 น. (บ่าย) 16.00 น. บริเวณสนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ ได้ยอดบริจาครวมเป็นจำนวนเงิน 14,770 บาท ข้าวสาร 37 กิโลกรัม และสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆ อาทิเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เสื้อผ้า รองเท้า

ชวลิต ศรีสุพัฒนะกุล - ข่าว / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


 

Related

ความคิดเห็น
^