วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยมี นายทองคำ ตินะนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธาน นายยุทธพิชัย กล้าหาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร, นางปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวย
การวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

ช่วงก่อนเริ่มพิธีได้มีการฉายวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจฯ ตัวแทนนักเรียนขับร้องเพลง “ ฟ้าร้องไห้ ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ต่อมาประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี ผู้บริหาร ครูอาวุโส ร่วมทอดผ้าบังสุกุล ประธานจุดเทียนส่องธรรม ทุกคนร่วมกันอาราธนาศีล และรับฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จากนั้นร่วมกันถวายผ้าป่าและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ชวลิต ศรีสุพัฒนะกุล - ข่าว / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


 
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ ระบบคลังภาพ

Related

ความคิดเห็น
^