​วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์กลการกำแพงเพชร เปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร        วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์กลการกำแพงเพชร เปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน (Vocational Traffic Education Center – V-TEC) ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อทำการเผยแพร่ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด นายอัครเดช โรจน์สิรวรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวสนับสนุนโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์กลการกำแพงเพชร โดยนายนรินทร์ จิรัจฉริยากูล ร่วมมอบรถจักรยานยนต์ 2 คัน พร้อมสื่อการเรียนรู้ รวมมูลค่า 260,000 บาท ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมตัดริบบิ้นเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนฯ
        หลังจากพิธีเปิดมีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จำนวน 100 คัน เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไปตามถนนรอบตัวเมืองกำแพงเพชร โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจาก ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร และ จราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร

ชวลิต ศรีสุพัฒนะกุล - ข่าว / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
Related

ความคิดเห็น
^