ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เยี่ยมชมศูนย์บริรักษ์ไทย แผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


 

        เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอัครเดช โรจน์สิรวรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานวางแผนธุรกิจและส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด, นายนรินทร์ จิรัจฉริยากูล หุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการฯ นรินทร์กลการกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมศูนย์บริรักษ์ไทย แผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดย ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และ ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญแผนกคหกรรมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ

ชวลิต ศรีสุพัฒนะกุล - ข่าว / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
Related

ความคิดเห็น
^