ครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมโครงการ " รถพร้อมคนพร้อม มั่นใจทั่วไทย ปลอดภัยในระบบรถโดยสาร " เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถขนส่งสาธารณะ                ครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมโครงการ " รถพร้อมคนพร้อม มั่นใจทั่วไทย ปลอดภัยในระบบรถโดยสาร " เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถขนส่งสาธารณะ

                โครงการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดชุดปฎิบัติงานตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง และพนักงานขับรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถตามที่กรมการขนส่งกำหนดทั่วประเทศ จำนวน 76 จังหวัด เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ระหว่างวันที่ 24 - 31 ม.ค. 2560 มีนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์เข้าร่วม 19,200 คน แบ่งเป็น 600 ทีม ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ได้ฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานที่จริง รวมถึงสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถ
 

ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร.ต.ธีระพล กุลสิงห์ แผนกวิชาช่างยนต์ วท.กพ.


Related

ความคิดเห็น
^