NBT สัมภาษณ์สด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน

NBT สัมภาษณ์สด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน


 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และ ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาคหกรรม ให้สัมภาษณ์สดในรายการสะพานเชื่อมไทย เรื่องการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับผลงานและกิจกรรมของครูและนักศึกษาอาชีวศึกษา ในการประดิษฐ์และสอนวิธีการทำดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมันให้กับประชาชนทั่วไป สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง facebook Live NBT2HDhttps://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/1853035901685087/Related

ความคิดเห็น
^